Opencv webcam görüntü alma

tarafından
1056
Opencv webcam görüntü alma

Bu yazımızda c++ kullanarak opencv de webcamdan nasıl görüntü alacağız onu anlatacağım.

#include <iostream>
 
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include "opencv2/core/core.hpp"
 
using namespace std;
using namespace cv;
 
int main()
{
	VideoCapture video(0); //0 dahili webcam eğer usb ile webcam bağlı ise 1,2,3 yapabilirsiniz burayı
	if (!video.isOpened())//eger webcam acilamazsa
	{
		cout << "Video acilamadi" << endl;
	}
	video.set(CV_CAP_PROP_POS_MSEC, 3000); //video'ya 3000 milisaniye sonra başla
	double fps = video.get(CV_CAP_PROP_FPS);
	cout << "Video fps sayisi:" << fps << endl;
	namedWindow("deneme", CV_WINDOW_AUTOSIZE); //deneme isimli windows penceresi oluştu
 
	while (true) //sonsuz dongu
	{
		Mat img;
		bool frameOkundu = video.read(img); //video'yu img'ye frame frame okuyor
		if (!frameOkundu) //eger okunacak frame kalmadiysa
		{
			cout << "Okunacak frame kalmadi" << endl;
			break; //donguden cik
		}
		imshow("deneme", img);
		if (waitKey(30) == 27) //27 ascii tus karsiligi ESC tusudur. 30 milisaniye ESC'ye basilirsa
		{
			cout << "Esc ile cikis yapildi" << endl;
			destroyWindow("deneme"); //pecere kapandı
			break;
		}
	}
	getchar();
	system("Pause");
	return 0;
}