C’de toplama işlemi

tarafından
218
C’de toplama işlemi

C programlama dili kullanarak toplama işlemi nasıl yapılır bu yazımızda onu inceleyeceğiz.

#include <stdio.h>  // Stdio.h kütüphanemizi ekledik
int main() {   // kodlarımızı bunun içine yazacağız Ana fonksiyon

int birincisayi = 5;  //İnt tipinde değişken oluşturduk değeri 5
int ikincisayi = 6; //İnt tipinde değişken oluşturduk değeri 6
int toplam=0;  //Toplama işleminin sonucunu toplam değişkenine atayacağız
toplam = birincisayi+ikincisayi;  //sayılarımızı toplayıp toplam değişkenine aktardık.

printf("Birinci ve ikinci sayinin toplami %d",toplam);
// Sayılarımızın toplamını printf fonksiyonu kullanarak ekrana yazdırdık. %d burada tam sayıyı temsil ediyor.

return 0;
}